Vertel je alles wat wij in een sessie bespreken aan mijn ouders/verzorgers?

Nee. Ik zal altijd in overleg met jou bepalen wat ik/ wij wel en niet communiceren met je ouders. Ik houd mij aan mijn zwijgplicht als therapeut. Natuurlijk zal ik je te allen tijde aanmoedigen om zelf te communiceren met je ouders/verzorgers.
Er is een uitzondering wanneer ik deze geheimhoudingsplicht mag doorbreken; als ik alles heb gedaan om toestemming van jou te krijgen, maar je zou weigeren en ik kan ernstige schade voorkomen of er is acuut gevaar voor lichamelijk letsel of voor jouw leven, dan zal ik ten allen tijde ingrijpen buiten jouw toestemming om.